Arch Linux’ta TeamSpeak 3 Kurulumu

Giriş
TeamSpeak3, oyuncular tarafından yaygın olarak kullanılan popüler bir sesli iletişim platformudur. Bu kılavuz, bir Arch Linux örneğinde TeamSpeak sunucusunun nasıl kurulacağını açıklamaktadır.

Önkoşullar
Devam etmeden önce, Arch Linux için en iyi uygulama kılavuzlarını izleyin:

Arch Linux Nasıl Güncellenir ?
Arch Linux’ta bir Sudo Kullanıcısı Oluşturun

1. Install TeamSpeak3

a. Install the TeamSpeak server.

$ sudo pacman -S teamspeak3-server

b. Configure the TeamSpeak server to start automatically at boot.

$ sudo systemctl enable –now teamspeak3-server.service

c. Start the server.

$ sudo systemctl status teamspeak3-server.service

Sunucu, ayrıcalık anahtarını ilk başlangıçta oluşturur, terminal oturumunuzdaki çıktıda aşağıdaki gibi bir mesaj olup olmadığını kontrol edin:

● teamspeak3-server.service – TeamSpeak3 Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/teamspeak3-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Fri 2020-12-18 14:11:39 PST; 2min 52s ago
Main PID: 611 (ts3server)
Tasks: 21 (limit: 1156)
Memory: 25.2M
CGroup: /system.slice/teamspeak3-server.service
└─611 /usr/bin/ts3server inifile=/etc/teamspeak3-server.ini

Dec 18 14:11:41 HOSTNAME ts3server[611]:       ServerAdmin privilege key created, please use it to gain
Dec 18 14:11:41 HOSTNAME ts3server[611]:       serveradmin rights for your virtualserver. please
Dec 18 14:11:41 HOSTNAME ts3server[611]:       also check the doc/privilegekey_guide.txt for details.
Dec 18 14:11:41 HOSTNAME ts3server[611]:        token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

d. Ayrıcalık anahtarı, token = ‘dan sonra gelen karakter dizisidir. Bir yönetici hesabı oluşturmanıza izin verir. Bu anahtarın bir kopyasını kaydedin.

2. Bir Lisans Dosyası Sağlayın

Bir lisansınız yoksa, TeamSpeak sunucusu serbest modda çalışır. Bir TeamSpeak lisansı satın aldıysanız:

Lisans dosyanızı / var / lib / teamspeak3-server / dizinine kök olarak kopyalayın.
Lisansı kullanmak için sunucuyu yeniden başlatın.

$ sudo systemctl restart teamspeak3-server.service

3. Configuration

TeamSpeak Sunucusu yapılandırma dosyası /etc/teamspeak3-server.ini’dir. Bu dosyanın düzenlenmesi kök erişimi gerektirir.

$ sudo nano /etc/teamspeak3-server.ini

Değişiklik yaptıktan sonra, yeni yapılandırmayı kullanmak için sunucuyu yeniden başlatın.

$ sudo systemctl restart teamspeak3-server.service

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.