CentOS 7 GitLab Kurulumu

Paylaş

GitLab Nedir ?

GitLab, GitLab Inc tarafından geliştirilen Rails tabanlı açık kaynaklı bir depo yöneticisidir. Ekibinizin uygulamaları kodlamalarını, test etme ve dağıtma konusunda işbirliği yapmasına olanak tanıyan web tabanlı bir git depo yöneticisidir. GitLab, wiki’ler, sorun izleme, kod incelemeleri ve etkinlik yayınları gibi çeşitli özellikler sunar.

CentOS 7 ya da RHEL 7 Linux dağıtımlarına GitLab’ın nasıl kurulacağını ve yapılandırılacağını anlatacağız.

GitLab Kurulumu

# yum install curl policycoreutils-python openssh-server

Şimdi Postfix servisini kuruyoruz. Postfix servisi sunucu üstündeki bildirimleri kullanıcılara iletmek amaçlı kurulması gerekmektedir.

# yum install postfix
# systemctl start postfix
# systemctl enable postfix
# systemctl status postfix

Gitlab’ı Download Edelim ve Kuralım

# curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash

 

Gerekli bileşen kurulumları tamamlandıktan sonra artık gitlab’ı kurabiliriz.

# sudo yum install gitlab-ce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurulum yapıldıktan sonra gitlab’ı reconfigure edebilirsiniz.

# gitlab-ctl reconfigure

Yine herzamanki gibi firewall’da gerekli port izinlerini vermeniz gerekiyor.

# sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
# sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
# sudo firewall-cmd --reload

 

İşlemleriniz tamamlandıktan sonra ip adresiniz veya domain üstünden Gitlab’a giriş yapabilirsiniz.