Centos 7 MongoDB Kurulumu

Paylaş

MongoDB Nedir?

MongoDB, basit anlatımı ile açık kaynak kodlu bir NoSQL veritabanı uygulamasıdır. Esnek ve kullanımı kolay olması nedeniyle kısa zamanda popüler olmuş olup, yaygın bir kitle tarafından kullanılmaktadır. Günümüzde internet sektöründe bir iş yapıyor ve işletmenizin başarılı olmasını istiyorsanız, elinizdeki verileri iyi toplamalı, doğru saklamalı ve efektif şekilde analiz etmelisiniz.

MongoDB’nin Özellikleri

  • Ölçeklenebilirdir (Scalable) . Veri boyutu arttığı durumlarda veya performans sıkıntısı yaşadığımız durumlarda makine ekleyebiliriz
  • Veriler document (belge) biçiminde saklanır. Burada JSON verilerini kullanabiliriz
  • Veriler JSON şeklinde saklandığı için gelen veri yapısı değişse bile kaydetme işleminde sıkıntı yaşanmaz.
  • Verilerin birden fazla kopyası saklanabilir ve veri kaybı yaşanmaz (Replication)
  • Veriler üzerinde index oluşturarak verilere hızlı bir biçimde ulaşabiliriz

Centos 7 MongoDB Kurulumu

MongoDB ücretsiz ve açık kaynaklı bir veritabanıdır. MySQL ve PostgreSQL gibi geleneksel tablo tabanlı SQL veritabanlarından farklı bir NoSQL veritabanı olarak sınıflandırılmıştır.

MongoDB’de veriler, alanların belgeden belgeye değişebileceği esnek, JSON benzeri dosyalarda saklanır. Ön tanımlı bir şema gerektirmez ve veri yapısı zamanla değiştirilebilir.

Gerekli olan depomuzu /etc/yum.repos.d/ dosya yoluna ekliyoruz.

nano /etc/yum.repos.d/mongodb-org.repo

İçerisine aşağıdaki satırları ekliyoruz

[mongodb-org-4.0]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc

Ardından MongoDB’yi sistemimize dahil ediyoruz.

sudo yum install mongodb-org
Bu sırada GPG anahtarının sisteme eklenmesini isteyebilir. y deyip devam ediyoruz. mongodb-org paketinin kurulumunu yaparken mongodb-org-server, mongodb-org-mongos, mongodb-org-shell, mongodb-org-tools paketlerininde sisteme dahil edildiğini göreceksiniz korkmayın.

MongoDB servisini başlatıyoruz ve sistem başlangıcına ekliyoruz

sudo systemctl start mongod
sudo systemctl enable mongod

MongoDB’de Güvenlik Ayarları Nasıl Yapılır?

Kurulumu tamamladığımız zaman pek çok arkadaşımız parola koymayı unutuyordu hatta zamanında bu yüzden pek çok kurumunda başı derde girmişti. Biz gerekli kontrollerimizi yapıyoruz. /etc/mongod.conf yolunda aşağıdaki değişiklikleri gözlemliyoruz. Kimlik doğrulamanın aşağıdaki gibi açık olması gerektiğini unutmayın.

security:
authorization: enabled

Eğer herhangi bir değişiklik yaparsanız ayarların geçerli olması için lütfen MongoDB servislerini yeniden başlatın

sudo systemctl restart mongod