CentOS 7 Samba Kurulumu

Paylaş

Samba Nedir ?

Samba, Linux ve diğer UNIX bilgisayarlar için ağ kaynağı paylaşımını uygulayan bir istemci / sunucu sistemidir. Samba ile UNIX dosyaları ve yazıcıları Windows istemcileriyle paylaşılabilir ve bunun tersi de geçerlidir. Samba, Oturum İleti Bloğu (SMB) protokolünü destekler. Neredeyse tüm Windows bilgisayarlarda iç ağ alt sistemlerinde SMB desteği bulunur (özellikle NetBIOS).
Linux’ta uygun şekilde yapılandırılmış bir Samba sunucusuyla, Windows istemcileri sürücüleri Linux dosya sistemlerine eşleyebilir. Aynı şekilde, UNIX’teki Samba istemcisi, Windows paylaşımlarına UNC adlarıyla bağlanabilir. Çeşitli işletim sistemleri (dosya sistemi adlandırma kuralları, satır sonu kuralları ve kimlik doğrulama gibi) arasındaki farklar birlikte çalışabilirliği sınırlayabilse de, Samba heterojen bir ağda kaynak paylaşımı için genel olarak hizmet verilebilir bir mekanizma sunar.

CentOS 7 Samba Kurulumu

yum install samba samba-client samba-common -y

Samba Conf dosyamızı editleyelim

mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bkp
nano /etc/samba/smb.conf

Aşağıdaki şekilde config dosyamızı yapılandıralım

[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Samba Server %v
netbios name = centos
security = user
map to guest = bad user
dns proxy = no
#============================ Share Definitions ============================== 
[Anonymous]
path = /samba/anonymous
browsable =yes
writable = yes
guest ok = yes
read only = no

smb.conf dosyamızı kaydedelim ve servisleri restart edelim.

mkdir -p /samba/anonymous
systemctl enable smb.service
systemctl enable nmb.service
systemctl restart smb.service
systemctl restart nmb.service

iptables da gerekli erişim izinlerini ayarlayalım

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=samba
firewall-cmd --reload

dosya izinlerini güncelleyelim

chmod -R 0755 anonymous/
chown -R nobody:nobody anonymous/
chcon -t samba_share_t anonymous/
Artık Centos 7.0 paylaşımına windows üstünden aşağıdaki şekilde erişebilirsiniz, Başlat menüsünden Çalıştır (run.exe) yi çalıştırın ve \ centos yazın:

Windows ağ penceresinde Samba sunucunuz üstünden erişim vermiş olduğunuz Anonymous dizinini görebilirsiniz ve içerisine istediğiniz dosyayı ekleyip silebilirsiniz.

Güvenli Samba Dizini Oluşturma

useradd yenikullanici
groupadd smbgrp
usermod -a -G smbgrp yenikullanici
smbpasswd -a şifreniz
[root@localhost]# smbpasswd -a yenikullanici
New SMB password:  Samba Şifreniz
Retype new SMB password:   Samba Şifreniz Yeniden
Added user yenikullanici.

Yeniden bir paylaşımlı klasör oluşturalım

mkdir /home/secure
chown -R yenikullanici:smbgrp /home/secure/
chmod -R 0770 /home/secure/
chcon -t samba_share_t /home/secure/

Samba conf dosyamızda gerekli ayarlamaları yapalım

nano /etc/samba/smb.conf

Aşağıdaki configurasyon satırlarını en alta ekleyin

[Secure]
path = /home/secure
valid users = @smbgrp
guest ok = no
writable = yes
browsable = yes

Servisleri yeniden başlatalım

systemctl restart smb.service
systemctl restart nmb.service

Şu anda samba ya erişim sağladığımızda karşımıza Anonymous ve Secure adında 2 klasör çıkıcak Secure klasörüne erişmek istediğimizde size şifre sorması gerekmektedir.