CentOS 8 NodJS Yükleme

Node.js , sunucu tarafında JavaScript kodunu yürütmek için tasarlanmış, Chrome’un JavaScript’i üzerine inşa edilmiş, platformlar arası bir JavaScript çalışma zamanı ortamıdır. Node.js ile ölçeklenebilir ağ uygulamaları oluşturabilirsiniz. Node.js etkinliklerden ve engelleme işlemleri dayanmaktadır G / Ç modeli etkili uygulamalar yazmak için Geliştirici sağlar. Node.js’nin özellikleri,mevcuttonlarca npm modülüyle genişletilebilir.
Bu makalede, Node.js’nin bir CentOS 8 / RHEL 8 Linux sunucusuna nasıl kurulacağını göstereceğiz.

Node.js 14’ü CentOS 8 ve RHEL 8’e Yükleme
Bir kurulum komut kolaylaştırır hangi kullanılabilir kurulum ait node.js 14 CentOS 8 & RHEL 8 . Kaynak koddan ikili dosyalar oluşturmanız gerekmez. İşlem, betiği çekip çalıştırmak kadar basittir, ardından yum install komutlarını çalıştırın .
Komut dosyası, depo için RPM GPG anahtarını içe aktaracak ve Node.js paketleri için bir depo dosyası oluşturacaktır .

$ sudo yum -y install curl
$ curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -

 

Örnek Çıktı Aşağıdaki Gibi Olmalıdır.

$ curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
 
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...

## Inspecting system...

+ rpm -q --whatprovides redhat-release || rpm -q --whatprovides centos-release || rpm -q --whatprovides cloudlinux-release || rpm -q --whatprovides sl-release
+ uname -m

## Confirming "el8-x86_64" is supported...

+ curl -sLf -o /dev/null 'https://rpm.nodesource.com/pub_14.x/el/8/x86_64/nodesource-release-el8-1.noarch.rpm'

## As yum will try to install Node.js from the AppStream repository
instead of the NodeSource repository, the AppStream's version of Node.js has to be disabled.
## Run `sudo yum module enable -y nodejs` to reactivate the AppStream's Node.js repository.

+ yum module disable -y nodejs
Failed to set locale, defaulting to C.UTF-8
Node.js Packages for Enterprise Linux 8 - x86_6 199 kB/s | 436 kB   00:02  
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package      Architecture   Version       Repository     Size
================================================================================
Disabling modules:
 nodejs                                    

Transaction Summary
================================================================================

Complete!

## Downloading release setup RPM...

+ mktemp
+ curl -sL -o '/tmp/tmp.ils4abx8tA' 'https://rpm.nodesource.com/pub_14.x/el/8/x86_64/nodesource-release-el8-1.noarch.rpm'

## Installing release setup RPM...

+ rpm -i --nosignature --force '/tmp/tmp.ils4abx8tA'

## Cleaning up...

+ rm -f '/tmp/tmp.ils4abx8tA'

## Checking for existing installations...

+ rpm -qa 'node|npm' | grep -v nodesource

## Run `sudo yum install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm.
## You may also need development tools to build native addons:
   sudo yum install gcc-c++ make
## To install the Yarn package manager, run:
   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/rpm/yarn.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/yarn.repo
   sudo yum install yarn

Depoyu sisteminize ekledikten sonra, sisteminiz Node.js’yi kurmaya hazırdır. Node.js ve NPM’yi CentOS 8 / RHRL 8 sistemine yüklemek için aşağıdaki komutu yürütün.

$ sudo yum install -y nodejs

Node.js’yi kurduktan sonra kurulu sürümü doğrulayın ve kontrol edin. Mevcut sürüm hakkında daha fazla ayrıntıyı node.js resmi web sitesinde bulabilirsiniz.

$ node -v
v14.12.0

Yarn paket yöneticisini kurmak için şunu çalıştırın:

$ curl -sL https://dl.yarnpkg.com/rpm/yarn.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/yarn.repo
$ sudo yum install yarn

Node.js için yerel eklentiler oluşturmanız gerekiyorsa, Geliştirme Araçlarını yüklemeyi düşünün.

$ sudo yum install gcc-c++ make

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.