CentOS 8’e Nginx Nasıl Kurulur

CentOS 8’e Nginx Nasıl Kurulur

Nginx  ( Engine X ), en popüler, güçlü ve yüksek performanslı bir açık kaynaklı HTTP web sunucusu ve ölçeklenebilir olay güdümlü (asenkron) mimariye sahip ters proxy sunucusudur. Bağımsız bir web sunucusu, yük dengeleyici, içerik önbelleği ve HTTP ve HTTP olmayan sunucular için ters proxy olarak kullanılabilir.
Bu yazıda, Nginx HTTP web sunucusunun bir CentOS 8 Linux sunucusuna nasıl kurulacağını açıklayacağız .

Gerekli Koşullar

Devam etmeden önce, sudo ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açtığınızdan ve Apache veya 80 veya 443 numaralı bağlantı noktalarında çalışan başka bir işleminiz olmadığından emin olun.

Nginx’i CentOS 8’e Kurmak

Nginx web sunucusunun en son sürümünü kurmak için, aşağıdaki yum komutunu kullanarak sistem yazılım paketlerini güncellemeniz gerekir.

# dnf -y update

Yazılım güncellemeleri yüklendikten sonra , aşağıdaki komutları kullanarak varsayılan paket depolarından en son kararlı Nginx sunucusunu kurabilirsiniz .

# dnf -y install nginx

Nginx kurulduktan sonra, aşağıdaki systemctlkomutları çalıştırarak durumu başlatabilir, etkinleştirebilir ve doğrulayabilirsiniz.

# systemctl enable nginx
# systemctl start nginx

Hizmetin çalıştığını doğrulamak için durumunu kontrol edin:

# systemctl status nginx

Örnek çıktı:

# systemctl status nginx
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Thu 2020-02-13 18:03:33 UTC; 9s ago
 Process: 20429 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 20427 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 20426 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 20431 (nginx)
  Tasks: 2 (limit: 5067)
  Memory: 11.6M
  CGroup: /system.slice/nginx.service
      ├─20431 nginx: master process /usr/sbin/nginx
      └─20432 nginx: worker process

Feb 13 18:03:32 lintutloc systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
Feb 13 18:03:32 lintutloc nginx[20427]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Feb 13 18:03:32 lintutloc nginx[20427]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Feb 13 18:03:32 lintutloc systemd[1]: nginx.service: Failed to parse PID from file /run/nginx.pid: Invalid argument
Feb 13 18:03:33 lintutloc systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy server.

 

Nginx sunucusunu başlatma / durdurma / yeniden başlatma komutları

İhtiyaçlarınıza göre komut çalıştırın.

# systemctl start nginx ## &lt-- start the server ##
# systemctl stop nginx ## &lt-- stop the server ##
# systemctl restart nginx ## &lt-- restart the server ##
# systemctl reload nginx ## &lt-- reload the server ##
# systemctl status nginx ## &lt-- get status of the server ##

Güvenlik Duvarını Ayarlama

Aşağıdaki komutları kullanarak sistem güvenlik duvarındaki Nginx üzerinde web trafiğine izin vermek için 80 ve 443 numaralı bağlantı noktalarını açın ve etkinleştirin .firewall-cmd

# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
# firewall-cmd --reload

Artık Nginx kurulumunuzuhttp://YOUR_IP web tarayıcınızda açarak test edebilirsiniz . Aşağıdaki resme benzemesi gereken varsayılan Nginx karşılama sayfasını görmelisiniz :

 

Nginx Yapılandırma Dosyasının Yapısı ve En İyi Uygulamalar

 • Tüm Nginx yapılandırma dosyaları  /etc/nginx/ dizinde bulunur.
 • Ana Nginx yapılandırma dosyası  /etc/nginx/nginx.conf.
 • Her etki alanı için ayrı bir yapılandırma dosyası oluşturmak, sunucunun bakımını kolaylaştırır.
 • Nginx sunucusu blok dosyaları ile bitmeli  .conf ve /etc/nginx/conf.d dizinde saklanmalıdır  . İstediğiniz kadar sunucu bloğuna sahip olabilirsiniz.
 • Standart bir adlandırma kuralına uymak iyi bir uygulamadır. Örneğin, alan adı ise  mydomain.com , yapılandırma dosyası adlandırılmalıdır. mydomain.com.conf
 • Etki alanı sunucusu bloklarınızda tekrarlanabilir yapılandırma segmentleri kullanıyorsanız, bu segmentleri parçacıklar halinde yeniden düzenlemek iyi bir fikirdir.
 • Nginx günlük dosyaları ( access.log ve  error.log)  /var/log/nginx/ dizinde bulunur. Farklı bir olması tavsiye edilir  access ve  error her sunucu bloğu için günlük dosyalarını.
 • Etki alanı belge kök dizininizi istediğiniz herhangi bir konuma ayarlayabilirsiniz. Webroot için en yaygın konumlar şunları içerir:
  • /home/<user_name>/<site_name>
  • /var/www/<site_name>
  • /var/www/html/<site_name>
  • /opt/<site_name>
  • /usr/share/nginx/html

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.