Kloxo-MR7 Kurulumu

Paylaş

Kloxo-MR, web sunucusu, MySQL ve PHP’yi manuel olarak kurmak istemeyen sizin için bir çözüm olabilecek ücretsiz web barındırma / sunucu kontrol panelinin başka bir alternatifidir. Yazılım, temel olarak LXCenter’ın orijinal bir Kloxo CP çatalıdır. Kloxo-MR’ın MR kısmı, bu gerçekten modifiye edilmiş versiyonu geliştiren ve geliştiren çatalı yapan Mustafa Ramadhan.

Kloxo-Mr özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Billing support: AWBS, WHMCS, HostBill, TheHostingTool, AccountLab Plus, Blesta, and BoxBilling
 • Web server support: Nginx, Nginx-Proxy and Lighttpd-proxy, Hiawatha, Hiawatha-proxy and Httpd 24, Httpd, and Lighttpd
 • Dual and multi-web server support
 • Webcache server support: Squid, Varnish, and ATS
 • Php support: Dual-php with php 5.3/5.4 (primary) and php 5.2 (secondary)
 • PHP-type for Apache: php-fpm_worker/_event and fcgid_worker/_event; beside mod_php/_ruid2/_itk and suphp/_worker/_event
 • Mail server support: qmail-toaster
 • Database support: MySQL or MariaDB
 • Database Manager support: PHPMyAdmin, Adminer, MyWebSql, and SqlBuddy
 • Webmail support: Afterlogic Webmail Lite, Telaen, Squirrelmail, Roundcube, and Rainloop
 • FTP server support: Pure-ftpd
 • DNS Server support: Bind, Djbdns, Powerdns, MaraDNS, NSD, myDNS, and Yadifa
 • Available addons: ClamAV, Spamassassin/Bogofilter/Spamdyke, RKHunter, and MalDetect
 • Free SSL

 

Kloxo-MR7 Kurulumu

# yum install yum-utils yum-priorities vim-minimal subversion curl zip unzip -y
# yum install telnet wget -y

 

SELinux ayarlarını yapalım

# setenforce 0
# echo ‘SELINUX=disabled’ > /etc/selinux/config
# cd /tmp

RPM üstünden kuralım

# rpm -ivh https://github.com/mustafaramadhan/rpms/raw/master/mratwork/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm

 

 

 

 

 

Kuruluma devam ediyoruz

# cd /
# yum clean all
# yum update mratwork-*.
# yum install kloxomr7 -y

 

 

 

 

 

 

 

 

# sh /script/upcp