Red5 Kurulumu | Red5 install

Paylaş

Sunucu için önce Tüm güncellemeler alınır.
Arkasından Java Yüklenir.
64 Bit işletim sistemleri için javayı aşağıdaki adresten indirebilirsiniz.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

Java Dosyamızı indireceğimiz yer
Cd /opt/ wget dosya adi
Dosya Çıkartılır.

tar xzf jdk-*

Şimdi kuruluma geçebiliriz.

cd /opt/jdk1.7.0_25
alternatives –install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_25/bin/java 2
alternatives –config java

Aşağıdaki gibi bir uyarı gördüğünüzde tamamdır.

There is 1 program that provides ‘java’.      Selection    Command  ———————————————–  *+ 1           /opt/jdk1.7.0_25/bin/java    Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 1

Javamızı Test edelim

java -version

java version “1.7.0_45”  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b15)  Java HotSpot(TM) Client VM (build 23.25-b01, mixed mode)

Bendeki java versiyonu sizdeki 1.7.0.x bi versiyon çıkabilir.

Java yı ayarlayarak devam ediyoruz

export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_25
export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_25/jre

Önemli aşağıdaki komutta java versiyonunu belirten kısımda jdk1.7.0_25 olan bölüm sizin java versiyonunuz ne çıktı ise ona göre düzenleyin.

export PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_25/bin:/opt/jdk1.7.0_25/jre/bin

Sırada Apache Ant Kuralım

cd /opt/
wget http://archive.apache.org/dist/ant/binaries/apache-ant-1.9.0-bin.tar.gz
tar xzf apache-ant-1.9.0-bin.tar.gz
mv apache-ant-1.9.0 /usr/local/apache-ant

Apache Ant Configure edelim. ( unutmadan komut satırındaki jdk1.7.0_25 olan kısımlar gene sizin yüklemiş olduğunuz java versiyonuna göre değiştirlecektir.

echo ‘export ANT_HOME=/usr/local/apache-ant’ >> /etc/bashrc
echo ‘export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_25’ >> /etc/bashrc
echo ‘export PATH=$PATH:/usr/local/apache-ant/bin’ >> /etc/bashrc
echo ‘export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/classes.zip’ >> /etc/bashrc
source /etc/bashrc

Red5 Kurulumuna Geldi Sıra ( büyük ihtimal ile bu komut çalışacaktır ama Base kit kurulu olmayan linux sunucularda SVN kurmanız gerekiyor. Onun içinde

Yum install svn

Svn kurulumundan sonra ise gelelim Red5 i kurmaya

cd /usr/local/

svn co http://red5.googlecode.com/svn/java/server/tags/1_0/  red5

Red5 i Build Edelim

cd /usr/local/red5/dist
./red5.sh &

Flash Media Server hazır Artık Canlı yayına geçebiliriz.
http://sunucuipadresi:5080 diyerek RED5 test ekranını görebiliriz